Ring ✆ 2670 1234, døgnvagt efter kl 15 samt weekend & helligdage

Ring her / Tap to Call
Home » Vvsmanden » Vvs tjek

Vvs tjek

Vvs-tjek for Andels- og boligforeninger…

Mange boligforeninger har indset at det er hensigtsmæssigt at få en autoriseret Vvs-installatør til at gennemgå Vvs-installationerne i et lejemål der renoveres eller fraflyttes.

  • Med Vvs-tjek, kan man nå at få rettet ulovlige installationer inden videresalg.
  • Boligforeninger bruger Vvs tjek, til at holde bestyrelsen fri for ansvar ifm. Salg af lejligheder og sikring af ejendommens fællesinstallationer.

Hvem har ansvaret for ulovlige Vvs-installationer

Som udgangspunkt har foreningen ansvaret for fællesinstallationerne (typisk de lodrette rørføringer) medens andelshaver/boligejer har ansvaret for de installationer der forsyner lejligheden (de vandrette rør). Begge parter har dog pligt til at sikre at Vvs-installationerne er udført i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Ombygninger kan have fatale konsekvenser

På ejendommens fællesinstallationer i forbindelse med ombygning af køkken og badeværelse. Det er typisk vand- og afløbsrør der bliver flyttet, hvor vi ofte ser forkert brug af rørmateriale hvorved der sker rørsprængninger.
Beboeren har som oftest kun focus på, at installationen skal skjules uden hensyn til funktionaliteten heraf, dette bevirker at rørstørrelser ændres, manglende isolering og at rør skjules i lukkede rørkasser således at der ikke er adgang til at servicere disse.

  • Ved renovering bør foreningen forlange fotodokumentation af enhver ændring.
  • At arbejdet udføres af en autoriseret Vvs-installatør, evt. kopi af faktura.

Vi gennemgår hver enkelt lejlighed – og sender dig vor Vvs-rapport

  • Ulovlige og uhensigtsmæssige Vvs-installationer, herunder Vaske- og Opvaskemaskiner samt Gasinstallationer.
  • Vi kontrollerer Køkken- og Håndvaske, Toilet, Brusebad/Kar og funktions afprøver Armaturer og Afløb.

Ring tlf. 2670 1234vvsmanden

Her ses nogle af de mange installations-fejl

Har du råd til at få lavet dårligt arbejde…